Vitajte na stránkach združenia Združenie zľavových portálov

ZDRUŽENIE ZĽAVOVÝCH PORTÁLOV

Čo je Združenie Zľavových portálov (ZZP)

Dobrovoľné Združenie Zľavových portálov so sídlov v SR, ktorých spoločným cieľom je zvyšovanie povedomia o zľavových portáloch a ich výhod pre predajcov aj spotrebiteľov. Združenie bude presadzovať legislatívne zmeny, uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom informovanosti verejnosti o tomto segmente trhu, zvýšenia bezpečnosti a právnej ochrany pre poskytovateľov zliav, predajcov ako aj koncových zákazníkov.


ČLENOVIA